Jaunumi

Add Your Heading Text Here

Izglītības un pieredzes telpa skolēniem, skolotājiem un vecākiem

Aktualitāte: Šobrīd, kā vēl nekad, ir svarīgi apzināties izglītības sociāli emocionālās inteliģences prasmju nozīmīgumu izglītības vidē. Mums visiem ir jāmācās kļūt elastīgiem, lai spētu sadarboties, veidot veselīgu komunikāciju, jo tikai sarunājoties mēs spējam izprast sarunu biedra raksturīgākās iezīmes un vajadzības.

Izglītības vidē sociāli emocionālās inteliģences prasmju attīstībai šodien ir milzīga nozīme. Tā palīdz izprast sevi, izglītot skolēnus, veicināt skolotāju un vecāku izpratni par sabiedrībā aktuālām tēmām, norisēm, grūtībām ar kurām saskaramies ikdienā.

Ir svarīgi nebaidīties *preventīvi vērsties pēc atbalsta, kopīgi meklēt un rast risinājumus un apzināt katra iekšējos un ārējos resursus, ietekmes un iespējas kā motivēt sevi pilnveidoties, piedzīvot jaunas atklāsmes.

 

Mērķis: Izveidot drošu, atbalstu sniedzošu vidi, lai preventīvi palīdzētu skolēniem, skolotājiem un vecākiem saprast grūtības, apzināt vajadzības un risinātu sarežģītus jautājumus.

 

Ieguvums:

  • Tiek stiprināta katra indivīda cilvēkvērtība;
  • Tiek veicināta skolēnu, skolotāju un vecāku cieņpilna sadarbība, mijiedarbība, emociju pašregulācija un spēja paust empātiju;
  • Tiek attīstīta spēja izprast sevi un citus, analizēt savu domāšanu, rīcību, emocijas, uzvedību un attieksmi;
  • Tiek attīstītas prasmes un spēja skaidri izteikt savas domas un vajadzības.

@Lana Švarca_2023

* prevencija – darbība, kas pasargā, novērš…