Skolotāji

Klašu audzinātāji

KlaseKabinetsKlases audzinātājs
1.a115. kab.Lita Spruģevica
1.b114. kab.Annija Horste
1.c343. kab.Maija Apkalne
2.a111. kab.Sarmīte Pāvelsone
2.b113. kab.Māra Klajuma
2.c112. kab.Tatjana Kaudze
3.a341. kab.Sanita Irkle
3.b344. kab.Ilze Šnepste
4.a225. kab.Gaļina Pavlova
4.b228. kab.Samanta Veidemane
5.a346.kab.Marina Čigarina
5.b231.kab.Judīte Zīberga
6.a348. kab.Svetlana Ivanova
6.b347. kab.Elita Špehte
6.c224. kab.Inta Cinciusa
7.a230. kab.Iveta Šķibuste
7.b339. kab.Ģirts Zaķis
7.c340. kab.Beata Riekstiņa
8.a256. kab.Zaiga Dzene
8.b236. kab.Inita Kačevska-Brante
8.c119. kab.Zanda Bite
9.a118.kab.Astrīda Valova
9.b117. kab.Skaidrīte Dobele
9.c121. kab.Antra Ziemele
10.a351. kab.Janita Vagulāne
11.a116.kab.Agija Leimane
12.a349.kab.Agita Ameļina

Priekšmetu skolotāji

PriekšmetsSkolotājs
Angļu valodaIvanova Svetlana, Špehte Elita, Riekstiņa Beata, Roberts Skutelis, Annika Radele
BioloģijaBurka Iveta, Lesiņa Emīlija,  Inga Šabāne
DatorikaArtūrs Stepčenko,  Zemture Kristīne, 
DabaszinībasInga Šabāne , Spruģevica Lita, Burka Iveta.
FizikaOzoliņa Olga, Maranika Jautrīte
ĢeogrāfijaIvanets Svetlana, Valova Astrīda
InženierzinībasKambuts Alvis, Maranika Jautrīte
Krievu valodaDzene Zaiga, Čigarina Marina,  Sizasa Viktorija
ĶīmijaBērzniece Inguna, Lesiņa Emīlija
Latvijas un pasaules vēstureAmeļina Agita, Valova Astrīda
Latviešu valoda un literatūraCinciusa Inta, Dzene Zaiga, Dejus Ineta, Leimane Agija, Pastare Vita, Zīberga Judīte
MatemātikaDobele Skaidrīte, Pinkovska Ilze, Runča Inguna, Vagulāne Janita
Dizains un tehnoloģijasBrensone Gunta,  Kačevska-Brante Inita, Bite Zanda,  Kambuts Alvis
Mājturība un tehnoloģijasIvanets Svetlana, Kačevska-Brante Inita, Kambuts Alvis
MūzikaNovikova Jeļena, Ziemele Antra, Petriņa Zane
Vēsture un sociālās zinātnesŠķibuste Iveta, Ameļina Agita
Sports un veselībaŠteinberga Ināra, Riekstiņa Beata, Veidemane Samanta, Zaķis Ģirts
Vācu valoda Blažēviča Žanna
Vizuālā mākslaBite Zanda, Ivanets Svetlana, Kačevska-Brante-Inita
ProgrammēšanaDambergs Kristaps
Teātra mākslaKazaka Inga
Projekta darbs Zemture Kristīne, Lesiņa Emīlija