Skolotāji

Klašu audzinātāji

Klase

Kabinets

Klases audzinātājs

1.a

111. kab.

Sarmīte Pāvelsone

1.b

113. kab.

Māra Klajuma

1.c

112. kab.

Tatjana Kaudze

2.a

341. kab.

Sanita Irkle

2.b

112. kab.

Ilze Šnepste

3.a

224. kab.

Natālija Petroviha

3.b

115. kab.

Lita Spruģevca

4.a

225. kab.

Gaļina Pavlova

4.b

114. kab.

Judīte Zīberga

5.a

348. kab.

Svetlana Ivanova

5.b

347.kab.

Elita Špehte

5.c

343.kab.

Inta Cinciusa

6.a

230. kab.

Iveta Šķibuste

6.b

232. kab.

Ģirts Zaķis

6.c

339. kab.

Kaija Apfelbauma

7.a

256. kab.

Zaiga Dzene

7.b

236. kab.

Inita Kačevska – Brante

7.c

119. kab.

Zanda Bite

8.a

118. kab.

Astrīda Valova

8.b

117. kab.

Skaidrīte Dobele

8.c

120. kab.

Antra Ziemele

9.a

352.kab.

Svetlana Ivanets

9.b

231. kab.

Ineta Dejus

10.a

116. kab.

Agija Leimane

11.a

349. kab.

Agita Ameļina

12.a

228.kab.

Lana Švarca

Priekšmetu skolotāji

Priekšmets Skolotājs
Angļu valoda Ivanova Svetlana, Špehte Elita, Riekstiņa Beata, Roberts Skutelis, Ieva Tīrmane
Bioloģija Burka Iveta, Lesiņa Emīlija, Lagzdiņa Linda
Datorika Lagzdiņa Linda,  Zemture Kristīne
Dabaszinības Lagzdiņa Linda , Spruģevica Lita Burka Iveta.
Fizika Ozoliņa Olga, Maranika Jautrīte
Filozofija  Ameļina Agita
Ģeogrāfija Ivanets Svetlana, Valova Astrīda
Informātika Sametis Andris
Inženierzinības Kambuts Alvis
Krievu valoda Dzene Zaiga, Čigarina Marina, Nudga Marina, Sizasa Viktorija
Ķīmija Bērzniece Inguna, Lesiņa Emīlija
Latvijas un pasaules vēsture Ameļina Agita, Valova Astrīda
Latviešu valoda un literatūra Cinciusa Inta, Dzene Zaiga, Dejus Ineta, Leimane Agija, Pastare Vita, Zīberga Judīte, Apfelbauma Kaija
Matemātika Dobele Skaidrīte, Pinkovska Ilze, Rudēvica Inguna, Sametis Andris, Lagzdiņa Linda, Vagulāne Janita, Amarova Anastasija, Roga Inga
Dizains un tehnoloģijas Brensone Gunta,  Kačevska-Brante Inita, Bite Zanda,  Kambuts Alvis
Mājturība un tehnoloģijas Ivanets Svetlana, Kačevska-Brante Inita, Kambuts Alvis
Mūzika Novikova Jeļena, Ziemele Antra, Petriņa Zane
Politika un tiesības Ameļina Agita
Sociālās zinības Šķibuste Iveta
Sports un veselība Šteinberga Ināra, Riekstiņa Beata, Veidemane Samanta, Zaķis Ģirts
Vācu valoda Blažēviča Žanna
Vizuālā māksla Bite Zanda, Ivanets Svetlana, Kačevska-Brante-Inita
Kultūras pamati Kačevska – Brante Inita
Programmēšana Dambergs Kristaps
Teātra māksla Kazaka Inga
Tehniskā grafika Kambuts Alvis