Skolotāji

Klašu audzinātāji

Klase

Kabinets

Klases audzinātājs

1.a

341. telpa

Sanita Irkle

1.b

344. telpa

Ilze Šnepste

1.c

340. telpa

Laura Beņislavska

2.a

115. telpa

Lita Spruģevica

2.b

114. telpa

Annija Horste

2.c

343. telpa

Maija Apkalne

3.a

111. telpa

Sarmīte Pāvelsone

3.b

113. telpa

Māra Klajuma

3.c

112. telpa

Tatjana Kaudze

4.a

349. kab.

Agita Ameļina

4.b

353. telpa

Inga Šabāne

5.a

118. telpa

Olga Smirnova

5.b

228. kab.

Samanta Veidemane

6.a

346. telpa

Marina Čigarina

6.b

231. telpa

Judīte Zīberga

7.a

348. telpa

Svetlana Ivanova

7.b

347. telpa

Elita Špehte

7.c

224. telpa

Inta Cinciusa

8.b

339. telpa

Ģirts Zaķis

8.c

225. telpa

Beate Riekstiņa

9.a

256. telpa

Zaiga Dzene

9.b

236. telpa

Inita Kačevska – Brante

9.c

119. telpa

Zanda Bite

10.a

121. telpa

Antra Ziemele

10.b

237. telpa

Kristīne Zemture

11.a

351. telpa

Janita Vagulāne

11.b

347. telpa

Kristīne Zemture

12.a

116. telpa

 Agija Leimane

12.b

347. telpa

Kristīne Zemture

Priekšmetu skolotāji

Priekšmets Skolotājs
Angļu valoda Ivanova Svetlana, Špehte Elita, Riekstiņa Beata, Roberts Skutelis, Annika Radele, Horste Annija, Polence Liene
Bioloģija Lesiņa Emīlija,  Inga Šabāne, Rita Bidzāne
Datorika Artūrs Stepčenko,  Zemture Kristīne,  Vasiļjevs Gļebs
Dabaszinības Inga Šabāne , Spruģevica Lita
Fizika Ozoliņa Olga, Maranika Jautrīte
Ģeogrāfija  Valova Astrīda
Inženierzinības Kambuts Alvis, Maranika Jautrīte
Krievu valoda Dzene Zaiga, Čigarina Marina
Ķīmija Bērzniece Inguna, Lesiņa Emīlija
Latvijas un pasaules vēsture Ameļina Agita, Valova Astrīda
Latviešu valoda un literatūra Cinciusa Inta, Dzene Zaiga, Leimane Agija, Pastare Vita, Zīberga Judīte, Pujate-Žaime Egita
Matemātika Dobele Skaidrīte, Pinkovska Ilze, Runča Inguna, Vagulāne Janita, Maranika Jautrīte, Kairjaka Baiba
Dizains un tehnoloģijas Juris Viļamas,  Kačevska-Brante Inita, Bite Zanda,  Kambuts Alvis
Robotika  Špude Betija Sāra
Mūzika Pastare Sanija, Ziemele Antra, Petriņa Zane
Vēsture un sociālās zinātnes Šķibuste Iveta, Ameļina Agita
Sports un veselība  Riekstiņa Beata, Veidemane Samanta, Zaķis Ģirts
Vācu valoda  Blažēviča Žanna
Vizuālā māksla Bite Zanda,  Kačevska-Brante-Inita
Programmēšana Damberga Arnita, Kristīne Zemture,  Caune Vairis, Vasiļjevs Gļebs
Teātra māksla Kazaka Inga
Projekta darbs  Zemture Kristīne, Lesiņa Emīlija