Skolotāji

Klašu audzinātāji

Klase

Kabinets

Klases audzinātājs

1.a

111. kab.

Sarmīte Pāvelsone

1.b

113. kab.

Māra Klajuma

1.c

112. kab.

Tatjana Kaudze

2.a

341. kab.

Sanita Irkle

2.b

112. kab.

Ilze Šnepste

3.a

224. kab.

Natālija Petroviha

3.b

115. kab.

Lita Spruģevca

4.a

225. kab.

Gaļina Pavlova

4.b

114. kab.

Judīte Zīberga

5.a

348. kab.

Svetlana Ivanova

5.b

347.kab.

Elita Špehte

5.c

343.kab.

Inta Cinciusa

6.a

230. kab.

Iveta Šķibuste

6.b

232. kab.

Ģirts Zaķis

6.c

339. kab.

Beata Riekstiņa

7.a

256. kab.

Zaiga Dzene

7.b

236. kab.

Inita Kačevska – Brante

7.c

119. kab.

Zanda Bite

8.a

118. kab.

Astrīda Valova

8.b

117. kab.

Skaidrīte Dobele

8.c

120. kab.

Antra Ziemele

9.a

352.kab.

Svetlana Ivanets

9.b

231. kab.

Ineta Dejus

10.a

116. kab.

Agija Leimane

11.a

349. kab.

Agita Ameļina

12.a

228.kab.

Lana Švarca

Priekšmetu skolotāji

PriekšmetsSkolotājs
Angļu valodaIvanova Svetlana, Špehte Elita, Riekstiņa Beata, Roberts Skutelis, Ieva Tīrmane
BioloģijaBurka Iveta, Lesiņa Emīlija, Lagzdiņa Linda
DatorikaLagzdiņa Linda,  Zemture Kristīne
DabaszinībasLagzdiņa Linda , Spruģevica Lita, Burka Iveta.
FizikaOzoliņa Olga, Maranika Jautrīte
Filozofija Ameļina Agita
ĢeogrāfijaIvanets Svetlana, Valova Astrīda
InformātikaSametis Andris
InženierzinībasKambuts Alvis
Krievu valodaDzene Zaiga, Čigarina Marina,  Sizasa Viktorija
ĶīmijaBērzniece Inguna, Lesiņa Emīlija
Latvijas un pasaules vēstureAmeļina Agita, Valova Astrīda
Latviešu valoda un literatūraCinciusa Inta, Dzene Zaiga, Dejus Ineta, Leimane Agija, Pastare Vita, Zīberga Judīte
MatemātikaDobele Skaidrīte, Pinkovska Ilze, Runča Inguna, Sametis Andris, Lagzdiņa Linda, Vagulāne Janita
Dizains un tehnoloģijasBrensone Gunta,  Kačevska-Brante Inita, Bite Zanda,  Kambuts Alvis
Mājturība un tehnoloģijasIvanets Svetlana, Kačevska-Brante Inita, Kambuts Alvis
MūzikaNovikova Jeļena, Ziemele Antra, Petriņa Zane
Politika un tiesībasAmeļina Agita
Sociālās zinībasŠķibuste Iveta
Sports un veselībaŠteinberga Ināra, Riekstiņa Beata, Veidemane Samanta, Zaķis Ģirts
Vācu valodaBlažēviča Žanna
Vizuālā mākslaBite Zanda, Ivanets Svetlana, Kačevska-Brante-Inita
Kultūras pamatiKačevska – Brante Inita
ProgrammēšanaDambergs Kristaps
Teātra mākslaKazaka Inga
Tehniskā grafikaKambuts Alvis