Jomu vadītāji

Jomu vadītāji

  • Audzināšanas joma- L. Švarca
  • Sākumskolas joma- S. Pāvelsone
  • Matemātikas joma- I. Runča
  • Valodas joma -Z. Dzene
  • Dabaszinības joma -E. Lesiņa
  • Kultūras un mākslas joma -I.Kačevska-Brante