Vadības grupa

Vadības komanda

Ventspils 6.vidusskolas direktore – Zanda Bite                                                                  [email protected]

Direktora vietniece audzināšanas darbā – Lana Švarca                                                     [email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā – Rita Bidzāne                                                              [email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā – Inguna Runča                                                          inguna.runč[email protected]

Direktores vietniece IT jomā un izglītības jomā
tālmācības programmā – Kristīne Zemture                                                                          [email protected]

Direktores vietniece atbalsta jautājumos – Ilze Pinkovska                                                [email protected]

 Saimnieciskās daļas vadītāja – Inese Bakanauska                                                             [email protected]v