Vadības grupa

Vadības komanda

Ventspils 6.vidusskolas direktore – Zanda Bite                                                                  [email protected]

Direktora vietniece audzināšanas darbā – Lana Švarca                                                     [email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā – Baiba Andersone                                                    [email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā – Inguna Runča                                                          inguna. [email protected]

Direktores vietniece IT jomā un izglītības jomā

tālmācības programmā – Kristīne Zemture                                                                          [email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā tālmācības programmā – Arnita Damberga            [email protected]

 Saimnieciskās daļas vadītāja – Inese Bakanauska                                                             [email protected]v