Vadības grupa

Vadības grupa

  • Ventspils 6.vidusskolas direktores pienākumu izpildītāja – Zanda Bite                          [email protected]
  • Direktora vietniece audzināšanas darbā – Lana Švarca                                                     [email protected]
  • Direktores vietniece izglītības jomā – Baiba Andersone                                                    B[email protected]
  • Direktores vietniece izglītības jomā – Inguna Rudēvica                                                     [email protected]
  • Direktores vietniece izglītības jomā tālmācības programmā  – Arnita Damberga         [email protected]
  • Direktores vietniece IT jomā  – Kristīne Zemture                                                                 [email protected]
  • Saimnieciskās daļas vadītāja – Inese Bakanauska                                                             [email protected]