Jaunumi

Jaunumi   

Stundu saraksts  2019,/2020.m.g. (2.sem.)

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

 

Nodarbību grafiks nākošajiem pirmās klases skolēniem (dzimtā - latviešu valoda)

Nodarbību grafiks nākošajiem pirmās klases skolēniem (dzimtā - krievu valoda)

Konsultāciju grafiks  2019,/2020.m.g. (2.sem.)

Vakara programmas stundu saraksts  2019,/2020.m.g. (2.sem.)

Tālmācības programmas konsultāciju un ieskaišu grafiks 2019,/2020.m.g. (2.sem.)

Fakultatīvo nodarbību grafiks  2019,/2020.m.g. (2.sem.)

 *****

ĒDIENKARTE

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā