Jaunumi

Jaunumi   

Informācija vecākiem par pirmklasnieku nodarbībām "Iepazīšanās ABC" no 17.08. - 21.08.

Kārtība - Piesardzības pasākumi Covid-19 ierobežošanai 2020./2021.m.g.

Izmantojamo mācību grāmatu saraksts 2020./2021.m.g.

Vasaras skola - sākumskola.

Vasaras skola - 5.-11.kl.

Reģistrācijas saites Vasaras skolas nodarbībām.

Grāmatu nodošanas grafiks.

Vispārējās vidējās izglītības piedāvājums 2020.2021 m.g.

Vidējā izglītība tālmācības programmā.

Kā iestāties skolā!

 

Stundu saraksts  2019,/2020.m.g. (2.sem.)

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

 

Nodarbību grafiks nākošajiem pirmās klases skolēniem (dzimtā - latviešu valoda)

Nodarbību grafiks nākošajiem pirmās klases skolēniem (dzimtā - krievu valoda)

Konsultāciju grafiks  2019,/2020.m.g. (2.sem.)

Vakara programmas stundu saraksts  2019,/2020.m.g. (2.sem.)

Tālmācības programmas konsultāciju un ieskaišu grafiks 2019,/2020.m.g. (2.sem.)

Fakultatīvo nodarbību grafiks  2019,/2020.m.g. (2.sem.)

 *****

ĒDIENKARTE

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā