Jaunumi

Jaunumi  

Informācija topošo 1.klasnieku vecākiem! 

Bērnu reģistrācija 1.klasēs sāksies 01.02.2019. plkst. 8:00 

Iesniegums un anketa vecākiem

1.klases izglītojamo, kuri mācības uzsāks 2019./2010.m.g.,  radošās darbnīcas

*******

Cien. vecāki!
Šī gada 28.februārī skolā notiks Vecāku diena.

Darba kārtība:

  • plkst. 8.10- 13.50 - atklātās stundas vecākiem
  • plkst. 17.30-18.30 - skolas sapulce, tēma "Atbildība. Datora droša lietošana", lektore Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes nepilngadīgo lietu vecākā inspektore I.Barbāne
  • plkst. 18.30-20.30 - individuālās tikšanās ar skolotājiem. 

Uz tikšanos Vecāku dienā!

Ar cieņu, skolas direktore Valentīna Jankovska

********

     APSVEICAM      

 Ventspils pilsētas 5. - 8.klases izglītojamo matemātikas olimpiādes otrā posma uzvarētājus un pedagogus
1.vieta 5.klašu grupā

Arsēnijam Atorinam un sk.Teresai Rediko
3.vieta 6.klašu grupā Matīsam Drullim un sk.Janitai Vagulānei.

10.a  klases izglītojamo Sandi Danielu Šteinhardu un skolotāju Ivetu Šķibusti  ar iegūto ATZINĪBU Ekonomikas olimpiādes 2.posmā Ventspils pilsētā un novadā.

7.b klases izglītojamo Bruno Dāvidu un skolotāju Svetlanu Ivanovu
ar izcīnīto  ATZINĪBU Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Atklātajā angļu valodas konkursā Latvijas skolēniem !

12.a klases izglītojamo Pāvelu Mihailovu
un sk.Janitu Vagulāni ar iegūto 3.vietu

Ventspils pilsētas un novada MATEMĀTIKAS 9.-12.klašu olimpiādes otrajā posmā .

 4.b klases izglītojamo Esteri Saniju Rendenieci
un sk.Litu Spruģevicu ar iegūto 3.vietu konkursā “Lasīšanas vīruss”.

 4.b klases komandu un sk.L. Spruģevicu ar teicamu piedalīšanos pasākumā "Drošs internets".

41.pilsētas un novada bioloģijas olimpiādes atzinības ieguvēju 9.a klases skolnieku
Pāvelu Uspenski
Paldies skolotājai Danai Veikšai

par izcīnīto 2.vietu Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionātā 2018
Kristeru Blumentālu – 11.b
Armandu Jurensonu – 11.b
Ignatiju Koļesņiku – 11.a
Aleksandru Čuvizovu – 10.a
Kārli Liekmani – 10.a
Poļinu Kologrivovu – 11.a
Loretu Jaunzemi – 10.a
Seilu Vinogradovu – 10.a
Elīnu Vekmani – 10.a
Diānu Rumbergu – 10.a
Ievu Eņģeli – 10.a
Kristenu Jaunsproģi – 11.a
Paldies sporta skolotājiem
Inārai Šteinbergai un Ģirtam Zaķim

******

ar iegūto 2.vietu
pilsētas latviešu valodas olimpiādē 8.a klases izglītojamo
Mariannu Kardašovu un
ar iegūto Atzinību
pilsētas latviešu valodas olimpiādē 8.a klases izglītojamo
Annu Šavšajevu
Paldies skolotājām Intai Cinciusai un Inetai Dejus

*******

ĒDIENKARTE (18.02. - 22.02.2019.)

Kontroldarbu grafiks (18.02. - 22.02.2019.)

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (TĀLMĀCĪBĀ)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā