Jaunumi

Jaunumi   

Stundu saraksts 2020./2021.mācību gadam

Mācību procesa organizēšana

Pārbaudes darbu grafiks no 14. līdz 18. septembrim

 

Otrā posma (7.-9.klases) pamatizglītības stundu saraksts 2020./2021.m.g.

 Vērtēšanas kārtība

  *****

ĒDIENKARTE

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā