Jaunumi

Jaunumi         

      Cien.vecāki!    

ŠĪ GADA 28.FEBRUĀRĪ GAIDĀM JŪS VENTSPILS 6.VIDUSSKOLĀ
VECĀKU DIENĀ 

      Darba kārtība:

  • plkst. 8.10 - 14.15 - atklātās stundas
  • plkst. 18.00 - 20.00 - individuālās tikšanās ar skolotājiem.

******

Bērnu, kuri 2017./2018.m.g. mācības uzsāks  Ventspils 6.vidusskolā, reģistrācija sākas 2017. gada 1.februārī plkst. 8.00

*******

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 8., 9., 11. un 12. klašu skolēni.

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem - februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem notiks maijā un jūnijā.

*******

R Ī K O J U M S Nr. 186
2016.gada 19.decembrī “Par pateicības izteikšanu”

*******

Ventspils 6. vidusskolas izglītojamo zinātniski pētnieciskā darba reglaments 2016./2017.m. g.

*******

Skolas pašvērtējums 2015./2016.m.g.

*******

 ĒDIENKARTE (20.02. - 24.02.2017.)

******* 

Kontroldarbu grafiks (20.02. - 24.02.2017.)

 
********

Iekšējās kārtības noteikumi

      SLUDINĀJUMI