Jaunumi

Jaunumi              

Informācija vecākiem, kuru bērni 2018./2019. m.g. mācīsies 1.klasē!

24.03.2018. no plkst.10:00 - 12:00 bērnu tikšanās un darbs klasēs.

No plkst.11:00 - 12:00 vecāku sapulces - 

225.k. - vecāku tikšanas ar sk. N. Almakajevu 

114.k. - vecāku tikšanās ar sk. J. Zībergu, L. Spruģevicu 

Sporta nodarbība latviešu plūsmas izglītojamiem 17.03., krievu plūsmas izglītojamiem 24.03. Lūgums uz nodarbībām ņemt līdzi maiņas apavus un sporta tērpu.

 

Cienījamie vecāki, kuru bērni mācības 1. klasē
uzsāks 2018. gada 1. septembrī!

Bērnu reģistrācija 1.klasēs sāksies 01.02.2018. plkst.8:00. 

          Reģistrāciju veidi - šeit!

          Nepieciešamie dokumenti - šeit!

          Iesniegums - šeit!

          Anketa vecākiem - šeit!

Iepazīšanās ar skolu un skolotājiem 

Par skolu

Skolas direktore:                                             V.Jankovska   

********    

          APSVEICAM  

Ventspils pilsētas vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta
4.b kl.izgl. Linnai Lodziņai
5.a kl.izgl. Annai Proņinai
6.c kl.izgl. Keitijai Aņģei
10.a kl.izgl. Paulai Denisai Treublutei
2.vieta
1.b kl.izgl. Enijai Sedliņai
3.c kl.izgl. Maritai Zigrīdai Pajatei
3.vieta
2.b kl. izgl. Karolīnai Vilkai
5.b kl.izgl. Milanai Dubrovenko
6.c kl. izgl. Evelīnai Novikai
Paldies skolotājām
Sarmītei Ķiršai, Ilzei Šnepstei, Judītei Zībergai, Zandai Bitei, Svetlanai Ivanets!

ar iegūto 2.vietu
Ventspils pilsētas olimpiādē matemātikā 5.-8.klašu izglītojamiem
8.a klases izglītojamo Niku Glazunovu
Paldies skolotājai Teresai Rediko

ar iegūto 2.vietu
krievu valodas otrā posma Ventspils pilsētas un novada olimpiādē
11.a klases izglītojamo Lindu Stratovu un
12.a klases izglītojamo Viktoriju Vasiļjevu
Paldies skolotājai Marinai Čigarinai

Ventspils 6.vidusskolā 9.februārī notika skolas ZPD konference un uz pilsētas konferenci tika izvirzīti 11.a klases izglītojamo darbi:

1. Jānis Jāzeps Princis, Reinis Ernestovskis -"Latvijas medus bišu kaitēkļa Varros ērces apkarošana un ierobežošana"- darba vad.sk.E. Lesiņa
2. Edgars Jansons "Kopsaimniecību(kolhozu)darbības attīstība Ventspils rajonā no 1948.-1965.gadam" - darba vad.sk.V. Hermansone
3. Katrīne Vasiļjeva "Vistīrākais alternatīvās enerģijas avots-saules elementi" - darba vad.sk.O. Ozoliņa
4. Anna Marija Čigarina "Briesmas no kosmosa: asteroīdi un meteorīti" - darba vad.sk.O.Ozoliņa
5. Vitālijs Zapāns, Pāvels Mihailovs "Nakstsmītņu piedāvājums un tā ietekme uz tūrisma nozares attīstību Ventspils pilsētā" darba vad.sk.A. Valova
6. Andrejs Koršunovs "Tehnisko eļļu viskozimetrisko parametru noteikšana" darba vad.sk.O. Ozoliņa

*******

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS 

*******

 ĒDIENKARTE (19.03. - 23.03.2018.)

******* 

Kontroldarbu grafiks (19.03. - 23.03.2018.)

*******

Iekšējās kārtības noteikumi 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (TĀLMĀCĪBĀ)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā