Jaunumi

Jaunumi        

Cien. vecāki, kuru bērni 2017.gada 1.septembrī plāno uzsākt mācības
Ventspils 6.vidusskolas 1.klasē, 25.01.2017. aicināti apmeklēt atvērto durvju dienu skolā:
No plkst. 8.10 līdz 12.35 – stundu apmeklējums
(111.kab. - skolotāja Sarmīte Ķirša, 226.kab. – skolotāja Ludmila Žuka).

Plkst. 11.30 vai plkst. 18.00 – tikšanās ar skolas administrāciju un nākošo pirmklasnieku klases audzinātājām (256.kab.).

      Iesniegums

*******

R Ī K O J U M S Nr. 186
2016.gada 19.decembrī “Par pateicības izteikšanu”

*******

Ventspils 6. vidusskolas izglītojamo zinātniski pētnieciskā darba reglaments 2016./2017.m. g.

*******

Skolas pašvērtējums 2015./2016.m.g.

*******

 ĒDIENKARTE (23.01. - 27.01.2017.)

******* 

Kontroldarbu grafiks (23.01. - 27.01.2017)

 
********

Iekšējās kārtības noteikumi

      SLUDINĀJUMI