Jaunumi

Jaunumi   

Stundu saraksts  2019,/2020.m.g. (1.sem.)

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

 

Vakara programmas stundu saraksts  2019,/2020.m.g. (1.sem.)

Konsultāciju grafiks  2019,/2020.m.g. (1.sem.)

 *****

ĒDIENKARTE

Kontroldarbu grafiks

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (TĀLMĀCĪBĀ)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā