Jaunumi

Jaunumi           

Ventspils 6. vidusskola uzņem audzēkņus pamatizglītības 

otrā posma (7. - 9.kl.) vakara (maiņu), 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes un tālmācības izglītības programmās. 

          Iestājoties skolā jāiesniedz

  •  iepriekš iegūtās izglītības apliecinošs dokuments (oriģināls);
  •  personu apliecinošs dokuments;
  •  medicīnas dokumenti (pošu karte);
  •  iesniegums. 

Dokumentu pieņemšanas laiks: 
Otrdiena              10.00- 13.00 
Ceturtdiena        15.30- 17.30 

Dokumentu pieņemšana notiek līdz 15.08.2017.
Sarkanmuižas dambī 1; 2.stāvā. 

******* 

Aicinām 9.klašu absolventus pieteikties mācībām
Ventspils 6.vidusskolas 10.klasē.

      Skola piedāvā 2 izglītības programmas:

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

      Dokumentus pieņemam skolas kancelejā līdz 30.06.2017.

*******

Mācību grāmatas var saņemt skolu bibliotēkā (2. - 12.kl.)
no 1. jūnija līdz 16.jūnijam
no 21.augusta līdz 31.augustam
plkst. 9.00 - 15.00 

****** 

Bērnu, kuri 2017./2018.m.g. mācības uzsāks  Ventspils 6.vidusskolā, reģistrācija sākas 2017. gada 1.februārī plkst. 8.00

******* 

Skolas pašvērtējums 2016./2017.m.g.

*******

 ĒDIENKARTE 

******* 

Iekšējās kārtības noteikumi

      SLUDINĀJUMI