Jaunumi

Jaunumi   

 
 
Topošo pirmklasnieku vecākiem!
Vecāku sapulce 1.b klasei tiek organizēta 27.08.2019., plkst. 18.00
 
Pielikumā individuālo mācību līdzekļu saraksts (1. b klasei)!!!
 
***
 
Papildus mācību pasākumi 2018./2019.m.g. no 3. - 14. jūnijam
 
***
 
Valsts pārbaudes darbu grafiks 9., 12. klašu izglītojamiem 2018./2019. m.g.
 
***
Mācību grāmatas (2.-12. kl. izglītojamie)  jaunajam mācību gadam
var saņemt skolas bibliotēkā:
no 05.06.2019. - 21.06.2019. un
no 21.08.2019. - 30.08.2019.
no plkst. 10.00 - 15.00
 
 ***
Cilvēka prātam ir trīs atslēgas,
ar kurām var visu atslēgt.
Tās ir cipars, burts, nots.
Jeb - zināt, domāt, sapņot.
(Vuiktors Igo)
 
Būsiet laipni gaidīti Ventspils 6. vidusskolā!!!
 

     APSVEICAM      

Ventspils pilsētas 7. klašu ģeogrāfijas olimpiādes dalībnieci,

                            7.c klases izglītojamo Evelīnu Noviku ar iegūto Atzinību.                                Paldies skolotājai Astrīdai Valovai

Ventspils pilsētas angļu valodas olimpiādes 6. klasēm 3.vietas
ieguvēju 6.a klases izglītojamo Martu Ovčiņņikovu
un skolotāju Robertu Skuteli!

5.a klases izglītojamo Ulmani Viktoriju
ar uzvaru domrakstu konkursā - “Latvijai 100”.
Paldies skolotājai Marinai Čigarinai!

Nacionālās Skaļas lasīšanas sacencības Ventspils reģionālā fināla
2.vietas ieguvēju 6.a klses skolnieci Martu Ovčiņņikovu.
 
Paldies skolotājai Inetai Dejus

11.a klases izglītojamo Viktoru Seili ar iegūto III pakāpi ZPD prezentēšanā reģionā!
Paldies skolotājai Olgai Ozoliņai

Ventspils novada un pilsētas krievu valodas un literatūras 32.atklātās olimpiādes
1.vietas ieguvēju 9.a klases izglītojamo Mariju Ivanovu
2.vietas ieguvēju 9.a klases izglītojamo Danielu Valdi
un skolotāju Marinu Nudgu

VENTSPILS PILSĒTAS MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU OLIMPIĀDES
„ LATVJU RAKSTI” ATZINĪBAS ieguvēju 7.c klases izglītojamo Līvu Jāni
un skolotāju Zandu Biti

VENTSPILS PILSĒTAS VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDES
1.vietas ieguvējus 4.c klases izglītojamo Maritu Zigrīdu Pajati
7.c klases izglītojamo Keitiju Aņģi
un skolotāju Zandu Biti
2.vietas ieguvēju 11.a klases izglītojamo Paulu Denisu Treubluti
un skolotāju Zandu Biti

3.vietas ieguvējus 6.a klases izglītojamo Annu Proņinu
8.a klases izglītojamo Anastasiju Ustinovu un skolotāju Svetlanu Ivanets

ATZINĪBU ieguva
3.b.klases izglītojamā Karolīna Vilka un skolotāja Ilze Šnepste
5c klases izglītojamais Roberts Burnevics
7.c klases izglītojamo Evelīnu Noviku
un skolotāju Zandu Biti 

Ventspils pilsētas 5. - 8.klases izglītojamo matemātikas olimpiādes otrā posma uzvarētājus un pedagogus
1.vieta 5.klašu grupā

Arsēnijam Atorinam un sk.Teresai Rediko
3.vieta 6.klašu grupā Matīsam Drullim un sk.Janitai Vagulānei.

10.a  klases izglītojamo Sandi Danielu Šteinhardu un skolotāju Ivetu Šķibusti  ar iegūto ATZINĪBU Ekonomikas olimpiādes 2.posmā Ventspils pilsētā un novadā.

7.b klases izglītojamo Bruno Dāvidu un skolotāju Svetlanu Ivanovu
ar izcīnīto  ATZINĪBU Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Atklātajā angļu valodas konkursā Latvijas skolēniem !

12.a klases izglītojamo Pāvelu Mihailovu
un sk.Janitu Vagulāni ar iegūto 3.vietu

Ventspils pilsētas un novada MATEMĀTIKAS 9.-12.klašu olimpiādes otrajā posmā .

 4.b klases izglītojamo Esteri Saniju Rendenieci
un sk.Litu Spruģevicu ar iegūto 3.vietu konkursā “Lasīšanas vīruss”.

 4.b klases komandu un sk.L. Spruģevicu ar teicamu piedalīšanos pasākumā "Drošs internets".

41.pilsētas un novada bioloģijas olimpiādes atzinības ieguvēju 9.a klases skolnieku
Pāvelu Uspenski
Paldies skolotājai Danai Veikšai

par izcīnīto 2.vietu Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionātā 2018
Kristeru Blumentālu – 11.b
Armandu Jurensonu – 11.b
Ignatiju Koļesņiku – 11.a
Aleksandru Čuvizovu – 10.a
Kārli Liekmani – 10.a
Poļinu Kologrivovu – 11.a
Loretu Jaunzemi – 10.a
Seilu Vinogradovu – 10.a
Elīnu Vekmani – 10.a
Diānu Rumbergu – 10.a
Ievu Eņģeli – 10.a
Kristenu Jaunsproģi – 11.a
Paldies sporta skolotājiem
Inārai Šteinbergai un Ģirtam Zaķim

******

ar iegūto 2.vietu
pilsētas latviešu valodas olimpiādē 8.a klases izglītojamo
Mariannu Kardašovu un
ar iegūto Atzinību
pilsētas latviešu valodas olimpiādē 8.a klases izglītojamo
Annu Šavšajevu
Paldies skolotājām Intai Cinciusai un Inetai Dejus

*******

ĒDIENKARTE

Kontroldarbu grafiks

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (TĀLMĀCĪBĀ)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā