Jaunumi

Jaunumi          

Aicinām 9.klašu absolventus pieteikties mācībām
Ventspils 6.vidusskolas 10.klasē.

      Skola piedāvā 2 izglītības programmas:

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

      Dokumentus pieņemam skolas kancelejā līdz 30.06.2017.

*******

Mācību grāmatas var saņemt skolu bibliotēkā (2. - 12.kl.)
no 1. jūnija līdz 16.jūnijam
no 21.augusta līdz 31.augustam
plkst. 9.00 - 15.00 

****** 

Bērnu, kuri 2017./2018.m.g. mācības uzsāks  Ventspils 6.vidusskolā, reģistrācija sākas 2017. gada 1.februārī plkst. 8.00

******* 

Rīkojums
2017.gada 15.maijā
“Par pateicības izteikšanu izglītojamiem”

*******

Skolotāju konsultāciju laiki un plānotie pēcpārbaudījumu laiki izglītojamiem,kuriem noteikti papildus mācību pasākumi 2017.g. no 1.06.-15.06.

Ventspils 6.vidusskolas 9.,12. klašu izglītojamo
valsts
pārbaudījumi 2016./2017. m.g.

Konsultācijas valsts pārbaudes darbu sekmīgai nokārtošanai 9.klašu izglītojamiem
no 15.05. - 6.06.2017.

Konsultācijas valsts pārbaudes darbu sekmīgai nokārtošanai 12.klašu izglītojamiem no 15.05. - 5.06.2017.

*******

Skolas pašvērtējums 2015./2016.m.g.

*******

 ĒDIENKARTE (29.05. - 31.05.2017.)

******* 

Iekšējās kārtības noteikumi

      SLUDINĀJUMI