Jaunumi

Jaunumi              

         APSVEICAM  

4.a klases izglītojamos Ventspils 4. klašu mazākumtautību izglītības
programmu latviešu valodas olimpiādes

2.vietas ieguvēju Violetu Kuzņecovu
3.vietas ieguvējus Leilu Veseli un Arturu Bardukovu
Paldies skolotājai Kaijai Apfelbaumai

ar iegūto II pakāpes DIPLOMU
Latvijas skolēnu 42. zinātniskajā konferencē
11.a klases izglītojamo Andreju Koršunovu
ZPD ”Tehnisko eļļu kvalitātes pārbaude”
Paldies skolotājai Olgai Ozoliņai

Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādes 1.pakāpes diploma ieguvēju
6.c kl. izglītojamo Keitiju Aņģi
Paldies skolotājai Zandai Bitei!

Ventspils 6.vidusskolas 5.-9.klašu izglītojamo kora dziedātājas ar teicamo sniegumu Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursā „Dziesmai būt!”
Paldies skolotājai Dinai Ozolai un koncertmeistarei Vinetai Martinovskai!

Ventspils pilsētas angļu valodas olimpiādes 6.kl.izglītojamiem uzvarētājus!
2.vieta 6.b kl.izgl. Bruno Dāvidam
Atzinība 6.a kl. izgl. Džūlijai Melnikai
Paldies skolotājai Svetlanai Ivanovai!

Ventspils pilsētas vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta
4.b kl.izgl. Linnai Lodziņai
5.a kl.izgl. Annai Proņinai
6.c kl.izgl. Keitijai Aņģei
10.a kl.izgl. Paulai Denisai Treublutei
2.vieta
1.b kl.izgl. Enijai Sedliņai
3.c kl.izgl. Maritai Zigrīdai Pajatei
3.vieta
2.b kl. izgl. Karolīnai Vilkai
5.b kl.izgl. Milanai Dubrovenko
6.c kl. izgl. Evelīnai Novikai
Paldies skolotājām
Sarmītei Ķiršai, Ilzei Šnepstei, Judītei Zībergai, Zandai Bitei, Svetlanai Ivanets!

ar iegūto 2.vietu
Ventspils pilsētas olimpiādē matemātikā 5.-8.klašu izglītojamiem
8.a klases izglītojamo Niku Glazunovu
Paldies skolotājai Teresai Rediko

ar iegūto 2.vietu
krievu valodas otrā posma Ventspils pilsētas un novada olimpiādē
11.a klases izglītojamo Lindu Stratovu un
12.a klases izglītojamo Viktoriju Vasiļjevu
Paldies skolotājai Marinai Čigarinai

*******

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS 

*******

 ĒDIENKARTE (28.05. - 31.05.2018.)

******* 

Ventspils 6.vidusskolas 9.,12. klašu izglītojamo valsts pārbaudījumi 2017./2018.m.g.

 ********

Konsultāciju grafiks 9., 12.,klašu izglītojamiem 2017./2018.m.g.

*******

Iekšējās kārtības noteikumi 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (TĀLMĀCĪBĀ)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā