Jaunumi

Jaunumi         

                     UZMANĪBU!

No š.g. 10.aprīļa ir izmaiņas stundu sarakstā. (šeit)

****** 

Bērnu, kuri 2017./2018.m.g. mācības uzsāks  Ventspils 6.vidusskolā, reģistrācija sākas 2017. gada 1.februārī plkst. 8.00

*******

Ventspils 6.vidusskolas 9.,12. klašu izglītojamo
valsts
pārbaudījumi 2016./2017. m.g.

Konsultācijas valsts pārbaudes darbu sekmīgai nokārtošanai 9.klašu izglītojamiem
no 15.05. - 6.06.2017.

Konsultācijas valsts pārbaudes darbu sekmīgai nokārtošanai 12.klašu izglītojamiem no 15.05. - 5.06.2017.

*******

Skolas pašvērtējums 2015./2016.m.g.

*******

 ĒDIENKARTE (22.05. - 26.05.2017.)

******* 

Kontroldarbu grafiks (22.05 - 26.05.2017.)

 
********

Iekšējās kārtības noteikumi

      SLUDINĀJUMI