Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS (2018.-2019.m.g.)

PAŠPĀRVALDES DARBĪBAS PLĀNS (2018.-2019.m.g.)