Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS (2019.-2020.m.g.)

PAŠPĀRVALDES DARBĪBAS PLĀNS (2019.-2020.m.g.)