Skolēniem

Skolēniem

Ventspils 6.vidusskolas izglītojamo zinātniski pētnieciskā darba nolikums 2018./2019.m.g.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā, ķīmijā, fizikā, astronomijā inženierzinātnēs, vides zinātnē, ģeogrāfijā un zemes zinātnē struktūra un noformējums.

VADLĪNIJAS ZPD

Eksāmens INFORMĀTIKĀ

Teorija

WORD

EXCEL

DATU BĀZES