Par mums > Vēsture

Vēsture

1983. gada 12. oktobrī pilsētas centrā, pretī vecākajai skolai — 1. ģimnāzijai, izveidojas jauna skola, kurā kopīgas skolas gaitas uzsāka: 1. pamatskolas (ar krievu mācību valodu) 1.—8. klašu un 1. ģimnāzijas latviešu plūsmas 1.—4. klašu skolēni.

Skolā strādāja 41 skolotājs. Mācījās 936 skolēni.

No 1983.gada skola pārtop par vidusskolu ar krievu mācību valodu un latviešu sākumskolu.

No 1995.gada latviešu plūsmas klases iesaistās eksperimentā: viens skolotājs no 1. līdz 6. klasei.

2000.gadā pēc vecāku iniciatīvas tiek pieņemts lēmums blakus mazākumtautību 1.—12. klasēm veidot latviešu vidusskolu. 2005./2006. mācību gadā skolu absolvēja pirmie latviešu plūsmas 12. klašu audzēkņi.