Mācību darbs > Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335


Valsts pārbaudījumu norises kārtība
Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510


Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā
Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīlis noteikumi Nr.183


Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.
Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112