Mācību darbs > Stundu saraksts

Stundu saraksts

2018./2019. mācību gada 2. semestris:

         Konsultācijas grafiks

         Grupu klātienes  konsultācijas un ieskaites (tālmācības programma)

         Fakultatīvās nodarbības

 

Neaizmirstiet apskatīt izmaiņas stundu sarakstā.
Ja Jums nav pieejams Internets, šīs izmaiņas var apskatīties pie skolotāju istabas.