Mācību darbs > Skolotāji

Skolotāji

Jankovska Valentīna - skolas direktore

Andersone Baiba - direktores vietniece izglītības jomā

Bite Zanda - direktores vietniece izglītības jomā

Lana Švarca - direktores vietniece audzināšanas darbā

Ameļina Agita

Andersone Baiba

Apfelbauma Kaija

Bērzniece Inguna

Bite Zanda

Blaževiča Žanna

Brensone Gunta

Burka Iveta

Cinciusa Inta

Čigarina Marina

Damberga Arnita

Dejus Ineta

Dobele Skaidrīte

Dzene Zaiga

Eglīte Ilga

Irkle Sanita

Ivanets Svetlana

Ivanova Svetlana

Kačevska-Brante Inita

Kambuts Alvis

Klajuma Māra

Lagzdiņa Linda

Leimane Agija

Lesiņa Emīlija

Maranika Jautrīte

Neviglas Viktorija

Novikova Jeļena

Nudga Marina

Ozoliņa Olga

Ozoliņa Svetlana

Pastare Vita

Pāvelsone Sarmīte

Pavlova Gaļina

Petroviha Natalija

Pinkovska Ilze

Priedoliņa Līga

Riekstiņa Beata

Rudēvica Inguna

Sametis Andris

Segliņa-Gluškova Jolanta

Skutelis Roberts

Spruģevica Lita

Šķibuste Iveta

Šnepste Ilze

Špehte Elita

Šteinberga Ināra

Švarca Lana

Tīrmane Ieva

Trokša Vineta

Vagulāne Janita

Valova Astrīda

Zaķis Ģirts

Zemture Kristīne

Zīberga Judīte

Ziemele Antra