Mācību darbs > Skolotāji

Skolotāji

Jankovska Valentīna - skolas direktore

Andersone Baiba - direktores vietniece izglītības jomā

Bite Zanda - direktores vietniece izglītības jomā

Lana Švarca - direktores vietniece audzināšanas darbā

Ameļina Agita
Apfelbauma Kaija
Bērzniece Inguna
Bite Zanda
Blaževiča Žanna
Cinciusa Inta
Čigarina Marina
Dejus Ineta
Dobele Skaidrīte
Dzene Zaiga
Eglīte Ilga
Freimane Jolanta
Ivanets Svetlana
Ivanova Svetlana
Kambuts Alvis
Klajuma Māra
Leimane Agija
Lesiņa Emīlija
Petroviha Natālija
Maranika Jautrīte
Novikova Jeļena
Nudga Marina
Ozola Dina
Ozoliņa Olga
Ozolinya Svetlana
Pastare Vita
Pāvelsone Sarmīte
Pavlova Gaļina
Rediko Teresa
Riekstiņa Beāta
Skutelis Roberts
Spruģevica Lita
Šnepste Ilze
Špehte Elita
Šteinberga Ināra
Šķibuste Iveta
Trokša Vineta
Vagulāne Janita
Valova Astrīda
Ziemele Antra
Zīberga Judīte
Žuka Ludmila