Mācību darbs > Skolotāji

Skolotāji

Jankovska Valentīna - skolas direktore
Andersone Baiba - direktores vietniece
Kuzmina Nataļja - direktores vietniece
Pomikanova Ludmila - direktores vietniece

Almakajeva Natālija
Ameļina Agita
Apfelbauma Kaija
Avena Marina
Bērzniece Inguna
Bite Zanda
Blaževiča Žanna
Cinciusa Inta
Čigarina Marina
Dejus Ineta
Dobele Skaidrīte
Dzene Zaiga
Eglīte Ilga
Eglīte Santa
Freimane Jolanta
Ivanets Svetlana
Ivanova Svetlana
Kambuts Alvis
Klajuma Māra
Leimane Agija
Lesiņa Emīlija
Ļubimova Natālija
Maranika Jautrīte
Novikova Jeļena
Nudga Marina
Ozola Dina
Ozoliņa Olga
Ozolinya Svetlana
Pastare Vita
Pāvelsone Sarmīte
Pilāne Rolanta
Rediko Teresa
Riekstiņa Beāta
Skutelis Roberts
Skore Elīna
Spruģevica Lita
Šauriņs Juris
Šnepste Ilze
Špehte Elita
Šteinberga Ināra
Šķibuste Iveta
Trokša Vineta
Vagulāne Janita
Valova Astrīda
Veikša Dana
Zeltzaķe Eva
Ziemele Antra
Zīberga Judīte
Žuka Ludmila