Jaunumi

Jaunumi   

 
 
Cienījamie vecāki!!!
 
Piedāvājam Jums 2019. gada 27. augustā
no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.30
Ventspils Jaunrades namā
iepazīties ar Ventspils pilsētas skolu skolotāju metodiskajiem materiāliem.

*****

Cilvēka prātam ir trīs atslēgas,
ar kurām var visu atslēgt.
Tās ir cipars, burts, nots.
Jeb - zināt, domāt, sapņot.
(Vuiktors Igo)
 
Būsiet laipni gaidīti Ventspils 6. vidusskolā!!!
 
 
***
Topošo pirmklasnieku vecākiem!!!
Vecāku sapulce 1.b (latviešu plūsmas) klasei tiek organizēta 27.08.2019., plkst. 18.00.
Pielikumā individuālo mācību līdzekļu saraksts (1.b klasei).
 
 ***
 
 Mācību grāmatas (2.-12 kl.) jaunajam mācību gadam varēs saņemt skolas bibliotēkā:
no 21.08.2019. - 30.08.2019. no plkst. 10.00 - 15.00
 
***

           

 

*******

ĒDIENKARTE

Kontroldarbu grafiks

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (TĀLMĀCĪBĀ)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā