Jaunumi

Jaunumi   

Stundu saraksts 2020./2021.mācību gadam

 Ventspils Izglītības pārvalde aicina izteikt viedokli par  kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē

 

Kārtība, kādā organizējams attālinātais mācību process

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Privātuma politika

Rīkojums par  mācību procesa organizēšanu no 30.11.2020

Informācija vecākiem

Bezskaidras naudas norēķina iespēju.

Rīkojumu par sejas masku valkāšu skolas telpās.

 

Mācību procesa organizēšana

Konsultāciju grafiks 2020.-2021. mācību gadam

Kārtība, kura nosaka bezskaidras naudas priekšapmaksas veikšanu, komplekso pusdienu apmaksai

Otrā posma (7.-9.klases) pamatizglītības stundu saraksts 2020./2021.m.g.

 Vērtēšanas kārtība

  *****

ĒDIENKARTE

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā