Jaunumi

Jaunumi   

 

 Izmaiņas stundu sarakstā uz 17.09.2019.

 

*****
 
 

           

 

ĒDIENKARTE

Kontroldarbu grafiks

*********

Ventspils 6.vidusskolas privātuma politika

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

*******

Iekšējās kārtības noteikumi 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (TĀLMĀCĪBĀ)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā