Audzināšanas centrs > Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Kas ir skolas sociālais pedagogs?

Sociālais pedagogs ir speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju, kas palīdz bērniem un jauniešiem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Ko dara sociālais pedagogs?

Darba laiks

Sociālais pedagogs: Lana Švarca
[email protected]