Audzināšanas centrs > Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

 
Sociālais pedagogs ir speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju, kas palīdz bērniem un jauniešiem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.
 
 


Ko dara sociālais pedagogs?

 • Uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē un palīdz risināt problēmas, konfliktsituācijas skolēniem, to vecākiem, kā arī skolotājiem;
 • Pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, pēta skolas vidi;
 • Palīdz skolēnam veidot dzīves prasmes;
 • Sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās attiecības;
 • Skolēnu kavējumu kontrole. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, administrāciju;
 • Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • Veic ar brīvpusdienām saistīto jautājumu kārtošanu;
 • Kopā ar klašu audzinātājiem veic skolēna apsekošanu dzīvesvietā;
 • Piedalās skolas pasākumos.

Darba laiks

 • P.  8.00- 18.00
 • O., T., C. 8.00 - 17.00
 • P. 8.00 - 16.00
Sociālais pedagogs: Līga Priedoliņa
[email protected]