Psihologs

Skolas psihologs
 
Vecāki un pedagogi aicināti uz sadarbību! Ja Jums rodas kādi jautājumi, neziņa vai reizēm vienkārši ir vēlēšanās parunāt, skolas psihologs Jolanta Segliņa - Gluškova Jūs gaidīs 229.kabinetā (2.stāvā pretī aktu zālei)
Darba laiks:
Otrdien - 8:00 - 16:00
Ceturtdien - 8:00 - 16:00
 
Skola ir viena no dzīves ļoti nozīmīgajām vietām, kurā skolēns pavada lielu daļu savas dzīves mācību periodā. Skolā bērns iegūst ne tikai formālo izglītību, bet apgūst arī citas ļoti svarīgas lietas – cieņas izrādīšanu, izturēšanos pret citiem skolēniem, uzvedības normas, attiecību veidošanu. Mācās klausīties un klausīt. Visā mācību procesā vissvarīgākā ir sadarbība ar skolotājiem un klasesbiedriem. Pozitīvu savstarpējo attiecību rezultātā skolēniem tiek veicināta mācību motivācija un bērns ar prieku dodas uz skolu. Nereti tomēr notiek savādāk. Un iemesli var būt visdažādākie. Tāpēc ieteicams vecākiem būt ļoti vērīgiem pret savu atvasi, skolotājiem pret skolēniem, sekojot līdzi gan mācību procesam, gan rezultātiem un attiecībām skolā. Vērot bērnu un pievērst uzmanību viņa emocionālajām izpausmēm. Laicīgi atklāta problēma vai grūtība ir vieglāk novēršama nekā tad, kad tā jau ir ieilgusi un radījusi veselu seku kopumu – negatīvas emocijas un attieksmi, interešu trūkumu, konfliktus un zemas sekmes. Skolas psihologs palīdzēs, sniedzot atbalstu un konsultāciju gan vecākiem, gan pedagogiem, gan pašam skolēnam, palīdzot izprast problēmsituāciju cēloņus, kuru izraisītās sekas traucē pirmkārt jau pašam skolēnam (mācību vielas apguvē un attiecībās ar apkārtējiem). Mēs varam bērniem palīdzēt mācīties un iekļauties skolas vidē, sasniedzot vislabākos rezultātus atbilstoši katra spējām un iespējām. Pieaugušais ir svarīgākais atbalsta punkts bērna dzīvē. Un reizēm šis atbalsts un iedrošinājums ir ļoti nepieciešams pat tad, kad visiem liekas, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Uzklausīt un ieklausīties - tas nav grūti, bet tas ir daudz! Tas ir pamatā emocionālajai drošības sajūtai un pašvērtējumam. Savukārt pozitīvs pašvērtējums ir atslēga veiksmīgai darbībai un panākumiem arī vēlāk – pieaugušo dzīvē.