Psihologs

 

 

 

Izglītības psihologa galvenais uzdevums ir vērsts uz mācību un audzināšanas procesa, emocionālo, kognitīvo, uzvedības vai saskarsmes grūtību mazināšanu, kā arī pozitīvas pašizaugsmes veicināšanu bērniem un jauniešiem.

Skolas psihologs palīdzēs risināt skolēnu  mācīšanās grūtības, sociālās un emocionāla rakstura problēmas, sadarbojoties ar vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem.   Ja skolēnam ir grūtības mācību vielas apguvē, tiek veikta psiholoģiskā izpēte mācību spēju (intelektuālo spēju) izvērtēšanai, sniedzot atzinumu un rekomendācijas turpmākā mācību procesa organizēšanai un atvieglošanai.  

Psihologs sniedz individuālas konsultācijas skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem par problēmām, kas saistītas vai var radīt grūtības mācību un audzināšanas procesā, sekmīgā mācību vielas apguvē, saskarsmē ar vienaudžiem, pedagogiem, citiem izglītības iestādes darbiniekiem.


Skolas psihologa Jolantas Segliņas-Gluškovas darba laiks:

Pirmdien  9:00-16:30

Trešdien 8:00-16:30

Ceturtdien 8:00-10:30

Saziņai izmantot e-klases pastu vai e-pastu [email protected]