Audzināšanas centrs

Audzināšanas centrs

Šajā sadaļā var atrast visu informāciju par skolas audzināšanas praktisko darbību, kā arī audzināšanas procesu regulējošos noteikumus un plānus. Tā ir lietderīga sadaļa gan skolēniem un vecākiem, gan skolotājiem.

 

Skatieties tālāk: